MK SMART TECH SHOW
닫기

Bảng Tin

Thông Báo Từ BTC

Nội dung SMART TECH SHOW đã đến Việt Nam!
Người viết SMART TECH Ngày 2017.01.12
Smart Tech Logo_3.PNG


SMART TECH SHOW đã đến Việt Nam!

Đây là Website chính thức của Triển lãm Quốc tế về Thiết bị Thông Minh tại Việt Nam, nơi cập nhật đầy đủ thông tin đến các đơn vị tham gia.
Chúng tôi sẽ sớm thông tin về triển lãm của chúng tôi bao gồm danh sách đơn vị trưng bày, sơ đồ, sự kiện song hành…
Hãy tham gia với chúng tôi để trở thành Đơn Vị Trưng Bày (Hạn chót đăng ký 28/02/2017) để có cơ hội mở rộng kinh doanh tại thị trường Việt Nam!


Xin chân thành cảm ơn :)

Ban Tổ Chức Smart Tech Show
Trước Trở thành Đơn Vị Trưng Bày ngay hôm nay! 2017-01-12
Sau